Regulamin

Szperaczek.pl

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.szperaczek.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.szperaczek.pl;

1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.szperaczek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem internetowym występującym pod nazwą www.szperaczek.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.szperaczek.pl.

2.2. Zakupy w Sklepie www.szperaczek.pl oznaczają akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4. Sklep internetowy www.szperaczek, prowadzony jest przez Katarzynę Brodziak z siedzibą w Żabnie 50, 88-300 Mogilno,

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady sprzedaży rzeczy nowych pozostałych po likwidacji sklepu oraz rzeczy używanych:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.szperaczek.pl

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową Sklepu www.szperaczek.pl, mailem sklep@szperaczek.pl lub telefonicznie 730-431-999

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.szperaczek.pl lub mailem sklep@szperaczek.pl

4.2. Zamówienie mailowe powinno zawierać listę oraz ilości zamawianych produktów, wybór formy płatności, dostawy oraz dane teleadresowe do wysyłki

4.3. Za złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego uważamy wskazanie zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka oraz sprecyzowanie formy płatności i dostawy.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu.

4.6. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail wysyłany jest e-mail z treścią zamówienia oraz kosztem dostawy.

4.7. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do Sklepu e-mail z odpowiednią informacją.

4.8. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

4.9. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością Sklepu.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Warunkiem wysłania zamówienia jest podanie przez Kupującego poprawnych danych adresowych i kontaktowych wraz z numerem telefonu niezbędnym przy wysyłce kurierskiej.

5.2. W sytuacji ujawnienia braków lub uszkodzeń przesyłki po jej przyjęciu przez Odbiorcę, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkodowy. Dodatkowo należy niezwłocznie poinformować Sklep o tym fakcie w ciągu 24 godzin. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć zdjęcia uszkodzonych przedmiotów i paczki. Po zweryfikowaniu informacji zgłoszenie zostaje rozpatrywane indywidualnie.

5.3. Cennik wysyłek. Przy zakupie kilku przedmiotów Klient płaci za wysyłkę według wagi i wielkości, program sklepowy oblicza koszt wysyłki automatycznie.

Dostępne formy wysyłki.

a). List polecony 9zł
b). List polecony 11zł
c). Paczkomat 10zł
d). Poczta polska paczka 14zł
e). Poczta polska paczka 16zł
f). Poczta polska paczka 19zł
g). Poczta polska paczka pobranie 18zł
h). Poczta polska paczka pobranie 20zł
i). Poczta polska paczka pobranie 23zł
j). Przesyłka kurierska 18zł
k). Przesyłka kurierska pobraniowa: 22zł
l). Odbiór osobisty

5.4.Termin wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia Klienci informowani są telefonicznie o tym fakcie i potwierdzany jest adres i ustalany dogodny termin dostawy.

5.4.1 Wysyłka.

a) realizacja zamówienia trwa od 1 do 7 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub wyboru płatności przy odbiorze.

5.5. Zamówienia realizowane są wg kolejności wpłat i pobrań. Zamówienie płatne na konto - decydującą datą jest data zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy. Zamówienia płatne przy odbiorze - decydującą datą jest data przekazania informacji o wyborze płatności przy odbiorze.

5.6. W przypadku wyboru płatności na konto płatności należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wyboru formy płatności.

5.7. O dokładnym terminie wysyłki Klient informowany jest indywidualnie e-mailem lub telefonicznie.

5.9. Towar przed wysyłką jest sprawdzany.

5.10. Jeśli wystąpi przeszkoda w dostarczeniu z winy Klienta, Klient zobowiązany jest pokryć koszt zwrotu przesyłki, oraz ponowny koszt wysyłki wraz z kosztami towaru.

5.11. Sklep internetowy zastrzega prawo zmiany zamówienia. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, klient jest o tym fakcie informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji Klient może zamienić zakupiny przedmiot na inny albo anulować zamówienie. Ewentualna nadpłata wynikła w sytuacji braku towaru, zostanie odesłana na konto wskazane przez Klienta lub konto z którego opłata została przelana / wpłacona.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Towar pochodzi z likwidacji sklepu lub jest używany i dlatego nie wystawiamy Faktur VAT.

6.2. Klient ma możliwość dokonania wpłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego PLN
Deutsche Bank PBC S.A.
Dariusz Brodziak
Żabno 50
88-300 Mogilno
Numer rachunku:
68 1910 1048 2944 3237 4885 0001

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny przed otrzymaniem wiadomości e-mail o wysyłce towaru i zmianą statusu zamówienia na zrealizowane w terminie 14dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Formularz dostępny w załączniku.

7.3. Pismo powinno zawierać dane Klienta oraz numer zamówienia.

7.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient nie ponosi żadnych kosztów.

7.5. Po upływie 14 dni nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Towar, który sprzedajemy jest z likwidacji sklepu lub uzywany w związku, z czym nie przysługuje na niego 14-to dniowy termin zwrotu.

8.2. Reklamacje są rozpatrywane, jeśli towar dojdzie inny niż zamówiony.

8.3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@szperaczek.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki.

8.4. Opis procedury reklamacyjnej: Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z numerem zamówienia,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) szczegółowy opis uszkodzeń, lub innych wad przesyłanych roślin wraz ze zdjęciami

8.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8.7. W przypadku nabycia wadliwego produktu możliwe jest obniżenie jego ceny, wymiana towaru lub odstąpienie od umowy. W przypadku zwrotu towaru koszty wysyłki ponosi Sklep. Odbiór zapakowanego towaru następuje w ustalonym z klientem terminie i miejscu.

8.8. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem przez Klienta oraz paczek nieodpowiednio zabezpieczonych na czas transportu.

X. Prawa autorskie

Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia towaru mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu. Kolory na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od ustawienia monitora.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zabronione. Zdjęcia są naszego autorstwa. Opisy oraz zdjęcia sprzedawanych produktów stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn.04.02.1194r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U.nr 24poz .93 oraz ochronie z dn.08.06.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.nr47 poz.211)


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu www.szperaczek.pl.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@szperaczek.pl.
11.4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia.
11.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
11.6. Prowadzimy tylko sprzedaż wysyłkową, aby ułatwić większości klientom możliwość zakupów.

11.7. Przy zamawianiu dużej ilości towaru, proszę zapytać o dostępność.


XII. KONTAKT.
tel. 730-431-999
e-mail: sklep@szperaczek.pl